ms-word

Microsoft Word

Doel: Globaal inzicht over de werking van Word
Kennis maken met de diverse werkbalken en vensters
Het kunnen maken van een document in Word
Tekst kunnen wijzigen, verwijderen, kopiëren en verplaatsen.
Bestanden opslaan, openen en afdrukken.
Instellingen binnen Word aanpassen.

Duur: basis 2 dagen – vervolg modulaire te volgen, naar wens samen te stellen.

Vereiste voorkennis: Goed kunnen werken met Windows en de muis.

De basis

 • Algemeen.
  Hoe zit Microsoft Word in elkaar.
 • MS Word in combinatie met Windows.
  Vensters, werkbalken, werkbalken aanpassen.
 • Opbouw Word.
  Verschillende weergave en het nut.
 • Basis handelingen.
  Maken van teksten, verbeteren, afdrukken.
  Invoeren vreemde tekens.
  Selecteren van teksten,
  Indelen van teksten in pagina´s.
  Pagina-instellingen.
  Kop- en voetteksten.
  Wat zijn secties.
 • Bewerken document.
  Zoeken naar een document.
  Toepassen opmaak (vet, cursief etc.).
  Wat is een alinea.
  De liniaal (inspringen van tekst etc.).
  Genummerde lijsten.

Vervolg

 • Document verfraaien:
  Stijlen
  toepassen.
  Invoegen
  allerlei objecten:
  Organigrammen, grafieken, wordArt, symbolen, smartArt, illustraties,
  foto’s, vergelijikingen, symbolen.
 • Werken met kolommen / tabellen
 • Mailmerge
 • Redigeren
 • Indexeren
 • Sjablonen – formulieren.

Alle onderwerpen op een rij

Kennismaken met Word:

Word starten en sluiten

het Word-scherm

weergaven

werkbalken

taakvensters

Werken met meer documenten:

meer documenten openen

wisselen tussen documenten

alle documenten weergeven

documenten invoegen

Documenten maken, openen en opslaan:

nieuwe documenten maken

documenten openen, opslaan.

Alinea’s opmaken:

alinea’s uitlijnen

tabinstellingen

alinea’s inspringen

afstand tussen regels en alinea’s

tekstdoorloop

opsommingen en nummering.

Invoegpunt verplaatsen en tekst invoeren:

invoegpunt verplaatsen

tekst typen

nieuwe regel, alinea en pagina

hoofdletters typen

speciale tekens typen

symbolen invoegen

datum en tijd invoegen.

Tekst- en taalcorrecties:

woordafbreking

AutoCorrectie

AutoTekst

spelling en grammatica.

Tekst selecteren, kopiëren en verplaatsen:

tekst selecteren

meervoudige selecties

tekst verwijderen

acties ongedaan maken

tekst kopiëren en verplaatsen

het Office Klembord

zoeken en vervangen

infolabels gebruiken.

Document opmaken:

marges instellen

kop- en voetteksten

sectie-einden

krantenstijlkolommen.

Tekst afdrukken:

afdrukvoorbeeld

meer dan één pagina bekijken

afdrukken

papierinstellingen wijzigen.

Randen en arceringen:

tekstkader

alineakader

paginakader.

Tekens opmaken:

tekst vet maken en vet verwijderen

onderstrepen en/of cursief

tekst in kleur

opmaak kopiëren.

Tabellen:

tabel maken

tabel opmaken

tabel bewerken

kolombreedte en rijhoogte

samenvoegen en splitsen

sorteren

(eenvoudig) rekenen in tabellen

Redigeren:

wijzigingen bijhouden en verwerken

document beveiligen tegen wijzigingen

opmerkingen invoegen, wijzigen of verwijderen.

Gezamenlijk documenten gebruiken:

door het document bladeren

documentstructuur bekijken

versies opslaan.

Koppelingen met Excel/PowerPoint:

linken

koppelen.

Etiketten en enveloppen:

adres op etiket of envelop

één etiket

pagina met dezelfde etiketten

adressen op enveloppen.

Hoofd- en subdocumenten:

sectieopmaak voor hoofd- en subdocumenten

sjablonen in hoofd- en subdocumenten

hoofddocument opsplitsen in subdocumenten

subdocument benaderen vanuit het hoofddocument

hoofd- en subdocumenten vergrendelen

subdocumenten splitsen of samenvoegen

subdocumenten verwijderen.

AutoTekst:

AutoTekst maken

AutoTekst gebruiken

Mailmerge:

wat is een mailing, hoofddocument openen,

gegevensbestand koppelen, samenvoeging uitvoeren,

standaardbrieven , adresetiketten, enveloppen, catalogus.

velden en veldcodes.

Gegevensbestand maken, Word-tabel, via dialoogvenster, records sorteren, zoeken naar records, velden beheren, adresblok invoegen, database invoegen.

Gegevensbestand koppelen, Word-tabel, Excel-bestand, Access-bestand, Outlook-adresboek .

Query-opties,records selecteren , records sorteren.

Herstellen tot normaal Word-document

schakelopties gebruiken, Word-velden (ask, fillin if, set) gebruiken.

Werkbalken, menu’s en toetsencombinaties:

activeren van een werkbalk

nieuwe werkbalk maken

menu’s toekennen aan werkbalken

opdracht toekennen aan toetsencombinaties

Structuur van Word:

alinea’s

secties

opmaakprofielen

sjablonen.

Opmaak en opmaakprofielen:

directe opmaak

opmaakprofielen

ingebouwde opmaakprofielen

opmaakprofiel maken

sneltoetsen voor opmaakprofielen.

Sjablonen:

wat zit er in

soorten sjablonen

hiërarchie

sjabloon maken

sjabloon gebruiken/toepassen

sjablonen en invoegtoepassingen

Formulieren:

maken

formuliervelden

beveiligen

opslaan en afdrukken van ingevulde formulieren

Velden en bladwijzers:

velden gebruiken

invoegen van velden

velden als stopcode in een sjabloon

toetsencombinaties voor velden

bladwijzers

Macro’s:

een macro opnemen

een macro koppelen aan een werkbalk knop,
menuopties of sneltoets

zelf macro’s maken