Klassikale leermethode

De opleiding kan in groepsverband worden gevolgd in groepjes van maximaal 8 cursisten.

De docent behandelt de lesstof klassikaal, maar er kan rekening gehouden worden met uw wensen.

Klassikaal maatwerk

Als bovenstaand, maar nu ligt de lesstof niet vast. De cursisten kunnen hun onderwerpen zelf bepalen en leren dus alleen dat wat men ook echt gaat gebruiken. De docent gaat direct in op deze onderwerpen en vult dit aan met handige tips en trucs. De inhoud kan zelfs over meerdere applicaties gaan.

Zelfstandig leren

De cursisten krijgen een instructieboek en gaan in hun eigen tempo zich de lesstof eigen maken. De docent heeft dan de rol als actieve begeleider en helpt waar nodig. Ideaal voor de cursist die al bekend is met het programma, maar alles nog eens goed wil doornemen. De onderwerpen die al bekend zijn, kunnen dan overgeslagen worden.

Werkplekbegeleiding

De cursist krijgt een individuele training. Er is alle gelegenheid om zelfgemaakte bestanden te laten zien. De docent kan hier tips voor verbetering geven en daarnaast de standaard opleiding doceren.

Werkplekbegeleiding kan ook een hele afdeling omvatten. De docent loopt dan van de ene naar de andere medewerker en probeert problemen op te lossen of vragen te beantwoorden.