ms-excel

Microsoft Excel

Doel: Inzicht krijgen in wat Excel allemaal kan. Leren cellen kopiëren, plakken en bewerken.
Opmaak en eenvoudige formules toepassen.

Duur: basis 2 dagen – vervolg modulaire te volgen, naar wens samen te stellen.

Vereiste voorkennis: Goed kunnen werken met Windows en de muis.

De basis

 • Algemeen
 • Introductie Excel. Hoe zit het scherm in elkaar.
 • Wat is een werkmap.
 • Selecteren, verplaatsen en kopiëren,
 • Doorvoeren, reeksen en formules.
 • Opmaak.
 • Afdrukken.
 • Wizard functies.
 • Functies, zoals: “Als”, “Vert.Zoeken”.
 • Grafieken.
 • Plakken speciaal.
 • Diversen, zoals rijen vastzetten etc.
 • Koppelen van werkboeken.
 • Excel als database.

Vervolg

 • Een model uitbreiden.
  Model flexibel maken, gebruik Wizard functies, o.a.
  “En / Of”, rekenen met de datum,
  uitschakelen herbereken, opzoeken gegevens,
  model beveiligen.
 • Voorwaardelijke opmaak.
 • Data converteren naar een tabel.
 • Data omzetten naar een draaitabel.
 • Formulierobjecten.Toevoegen object aan werkblad, toevoegen vervolgkeuzelijst,
  toevoegen schuifbalk, toevoegen selectievakje, toevoegen groepsvak
  met keuzerondjes.
 • Gegevensanalyse.
  “Wat Als” met één of meerdere variabele,
  Doelzoeken, Oplosser, Scenario’s.
 • Consolideren.
  Koppelingen, groeperen, overzichten.
 • Database functies.
  Filters toepassen.
  Analyseren gegevens uit database.
  Berekenen subtotalen.
  Draaitabellen maken.
  Externe databases.
 • Vele typen grafieken toepassen.
 • Sjablonen
 • Macro’s. Heel summier.
  (zie verder cursus Excel Programmeren in Visual Basic.)

Alle onderwerpen op een rij

Kennismaken met Excel:
Excel starten en sluiten
het Excel-scherm
werkbalken
taakvensters.

Een werkmap maken, openen en opslaan:
een nieuwe werkmap maken
werkmappen openen en sluiten
werkmappen opslaan.

Cellen selecteren, kopiëren en verplaatsen:
cellen selecteren
meervoudige selecties
cellen kopiëren
cellen verplaatsen
het Office Klembord
kopiëren met de vulgreep.

Celwijzer verplaatsen en gegevens invoeren:
celwijzer verplaatsen
tekst en getallen invoeren
datum invoeren
celinhoud wissen
reeksen creëren.

Berekeningen:
eenvoudige formules
AutoSom
absolute en relatieve celverwijzing.

Werkbladen:
werkbladen hernoemen
werkbladen invoegen
werkbladen verplaatsen
werkbladen verwijderen
werkbladtabs kleuren.

Pagina-indeling:
kop- en voetteksten
marges
afdrukbereik
afdrukken.

Opmaak:
kolom- en rijbewerkingen
cellen opmaken
getalnotaties
AutoOpmaak.

Formules:
eenvoudige berekeningen (korte terugblik basiscursus)
absolute en relatieve celverwijzing
de knop AutoSom.

Grafieken:
de Wizard Grafieken
grafieken afdrukken.

Rekenen met datum en tijd:
datum en tijd invoeren (handmatig, VANDAAG, NU)
rekenen met datum
rekenen met tijd
datum- en tijdfuncties

Functies gebruiken:
Functies nesten.
de opbouw van een functie
een functie invoeren
veel gebruikte functies

Zoeken in tabellen:
zoekfuncties (VERT.ZOEKEN En HORIZ.ZOEKEN).

Logische en infofuncties:
EN en OF
ISNB en ISLEEG
nesten met logische en infofuncties

Tekstfuncties:
bijv. LINKS, RECHTS, TEKST, DEEL, VIND.ALLES, samenvoegen met de &-operator etc.

Formules controleren.

Subtotalen.

Statistische functie
Histogram
Trend

Overzichten maken:
gegevens groeperen
gegroepeerde gegevens bekijken
een groepering opheffen.

Gegevensbereiken en lijsten:
een bereik en een lijst maken
records toevoegen via het formulier.

Sorteren:
sorteren
sorteren van links naar rechts
een eigen sorteervolgorde maken en gebruiken.

Filteren in lijsten:
AutoFilter
Uitgebreid filter.

Wizards
Tekst naar kolommen:
Voorwaardelijke som

Draaitabellen en -grafieken:
draaitabellen maken
draaitabellen aanpassen
draaigrafieken maken.

Koppelingen:
een dynamische koppeling met Word of PowerPoint
verwijzingen naar andere werkbladen
verwijzingen naar andere werkmappen
gegevens samenvoegen (consolideren)
Excel-gegevens publiceren op een webpagina
hyperlinks.

Geavanceerde grafieken:
grafieken maken en aanpassen
secundaire waarde-assen gebruiken
afbeeldingen in grafieken
trendlijnen weergeven in grafieken
eigen grafiekontwerpen opslaan en gebruiken.

Geavanceerde opmaakmogelijkheden:
voorwaardelijke opmaak met celwaarden
voorwaardelijke opmaak met formules
opmaakprofielen.

Analyses maken:
doelzoeker
de Oplosser gebruiken
scenario’s maken

Rapportage:
aangepaste weergaven
rapportbeheer.

Beveiliging:
cellen beveiligen
werkmappen beveiligen
werkmappen delen.

Samenwerken met Excel:
opmerkingen gebruiken
werkmappen eenvoudig verzenden naar andere gebruikers
werkmappen delen
wijzigingen bijhouden.

Macro’s:
macrobeveiliging
macro’s opnemen
macro’s uitvoeren met knoppen en menu’s.

Werken met de werkbalk Formulieren:
formulierobjecten toevoegen aan een werkblad
formulierobjecten koppelen aan cellen.

Sjablonen:
standaardinstellingen
opslaan als sjabloon
verschillende soorten sjablonen (XLStart, alternatieve locatie opstartbestand, gebruikerssjablonen).

Gegevensvalidatie:
valideren van ingevoerde gegevens.

Gegevens:
externe gegevens importeren , tekstwizard
definiëren van een externe databron
gegevens importeren met en zonder de Query wizard
vernieuwen van de externe gegevens.