Microsoft Project

L.S.K. Automatisering - Office en computer trainingen > Opleidingen > Microsoft Project
ms-project

Microsoft Project

Doel: Inzicht krijgen in het pakket Project. Planningen kunnen maken en lezen.

Duur: basis 2 dagen – vervolg 1 dag, in te richten naar behoefte.

Vereiste voorkennis: Goed kunnen werken met Windows en de muis. Kennis van Word en Excel zijn een pré.

De basis

 • Een planning openen, wijzigen en afdrukken
 • Hulp opvragen bij het werken met Project
 • Taken invoeren en afhankelijkheden vastleggen
 • De vormgeving van een planning aanpassen
 • Sjablonen maken
 • Resources invoeren
 • Resources aan taken koppelen
 • Centrale resource-pool
 • De planning optimaliseren
 • Het project volgen
 • Projectkalender, functiekalenders, bedrijfskalenders
 • Consolidatie van meerdere projecten
 • Rapportage maken
 • Custom filter maken
 • Custom fields formules
 • Grafieken maken met MS Excel
 • Evaluatie
 • Voortgangsbewaking, baseline, progressline
 • Project gegevens presenteren
 • Koppelingen met Outlook

Alle onderwerpen op een rij

Inleiding projectmanagement:

beheersaspecten, de planningscyclus

Project richtlijnen werkbalk

Beginnen met MS Project:

MS Project starten

weergaven

Project richtlijnen werkbalk

Introductie:

inleiding

MS Project configureren

algemene projectinformatie

eigenschappen van een planning

opties instellen

kalenders

Een fasering aanbrengen:

taken invoeren, verplaatsen en verwijderen

taken structureren

terugkerende taken

mijlpalen

Eigenschappen van taken aanpassen:

taaktype

taakduur

taakeigenschappen aanpassen

taakafhankelijkheden

taakbeperkingen en deadline

Resources:

resources invoeren

resource-eigenschappen

Resources toewijzen:

toewijzingsmethoden

rekenregels

resourceweergaven

Resources beheer:

invoeren resources

resource-informatie invoeren

kalenders voor resources , aanpassen werktijden

resourcebeschikbaarheid

materiaalresources

Resourcepool:

het maken van een resourcepool

koppelen van een resourcepool

weergeven en verbreken relatie

Kosten:

kostentabel

vaste kosten

kosten inzichtelijk maken.

tarief invoeren

tariefverhoging

tariefgroepen invoeren en selecteren

toewijzen van een tariefgroep

kostentoewijzing aan een taak

Resource overallocatie:

overallocatie zoeken

handmatige toewijzingen aanpassen

vertragen van de start van uitvoering

taken splitsen

resources herverdelen , resource overuren

Uiterlijk van een project aanpassen:

filteren, sorteren en groeperen

aanpassen standaardtabellen

aanpassen tijdsbalken

grafieken ,tekeningen en objecten invoegen

aangepaste velden

afdrukinstellingen wijzigen

Een planning vastleggen:

basislijnen vastleggen

tussentijdse planning opslaan

toepassen meer basislijnen

Voortgang van een project:

planning bijwerken

werkelijke waarden

voortgangsinformatie bekijken en bewerken

Progressielijnen

Rapportage:

Standaardrapportages, resourcerapportages

Kalenders:

project-, resource- en taakkalenders

Consolidatie van meerdere projecten :

opzetten van een overall planning

koppelingen tussen verschillende projecten

Work Breakdown Structure:

aanpassen WBS

toevoegen WBS