ms-acces

Microsoft Access

Doel: Inzicht geven in de mogelijkheden van Microsoft Access
Hoe zit Microsoft Access in elkaar.
Aan het eind van deze cursus, kunt u een kleine database maken voor individueel gebruik.
U kunt in deze database zoeken, wijzigen en er gegevens uit ophalen.

Duur: basis 2 dagen – vervolg 2 dagen.

Vereiste voorkennis: Goed kunnen werken met Windows en de muis. Kennis van Word en Excel zijn een pré.

De basis

 • Wat is een database
 • Wat is een relationele database
 • MS Access in combinatie met Windows
 • Hoe zit Microsoft Access in elkaar
 • Vensters en werkbalken worden uitgelegd.
 • Werken met gegevens, in een tabel
 • Werken met velden, werken met formulieren,
 • Data bewerken,
 • Maken van een simpele Querie,
 • Werken met Rapporten.

Vervolg

 • Stappen tijdens normalisatieproces
 • Belangrijke databasebegrippen hanteren waaronder gegevensanalyse en normaliseren
 • Gegevens invoeren en bewerken in tabellen
 • Tabellen ontwerpen en aanmaken. Begrippen als gegevenstype, veldeigenschappen en primaire sleutel
 • Relaties definiëren, referentiële integriteit
 • Maken van selectiequeries met selectiecriteria
 • Parameterquery, bijwerkquery, kruistabelquery, groeperen en rekenvelden
 • Eenvoudige formulieren en rapporten
 • Gebruik ontwerpweergave bij formulieren en rapporten
 • Toevoegen eenvoudige besturingselementen
 • Hoofd/subformulieren
 • Werken met besturingselementen waaronder keuzelijsten, groepsvakken, keuzeknoppen, tabs en opdrachtenknoppen, met en zonder wizard
 • Gebruik van expressies
 • Beveiliging database op gebruikersniveau
 • Maken van een schakelbord. Aanpassen menu en werkbalk
 • Gegevens uitwisselen met Excel, Word en Outlook

Alle onderwerpen op een rij

Kennismaken met Access:
nieuwe database
databasesjablonen
database (exclusief) openen.

De database:
platte database
relationele database
begrippen: tabel, veld, record
normaliseren.

Tabellen:
gegevensblad weergave, ontwerpweergave
definitie van velden
veldtypen
sleutel: logisch, technisch
opslaan tabelontwerp.

Gegevensblad:
records toevoegen
records verwijderen
navigeren.

Relaties tussen tabellen:
de een-op-een relatie
de een-op-veel relatie
de veel-op-veel relatie
primaire en vreemde sleutels
meervoudige sleutels
koppeltabellen
referentiële integriteit.

Veldeigenschappen:
veldlengte ,nieuwe waarden
notatie , invoermasker
validatieregel
aantal decimalen
bijschrift
standaardwaarde
indexen, gebruik van (meervoudige) indexen
tabeleigenschappen
weergave besturingselement.

Selectiequery:
velden selecteren
sorteervolgorde
weergaven
criteria: algemeen, veldverwijzigingen, parameterquery, expression builder
SQL.

Joins:
Cross Join
Inner Join
Outer Join, Is Null
Auto Join
Self
Join.

Rekenen en groeperen:
berekeningsvelden
groepen en rekenkundige bewerkingen.

Inleiding formulieren en rapporten:
AutoFormulier AutoRapport.
ontwerpweergave
formuliereigenschappen
sjablonen en standaard
eigenschappen van controls
controls handmatig maken
ongebonden formulieren
gebruik van functies en expressies.

Functies:
algemeen
berekeningsvelden en functies criteria en functies.

Rapporten:
ontwerpweergave
rapporteigenschappen
sjablonen
sorteren en groeperen: sectiekoptekst, sectieberekeningen.